معرفی محصول

از زمانی که بشر هنر بهره گیری از منابع طبیعی پیرامون خود را آموخت همواره از چوب جهت تامین نیازهای زندگی خود استفاده نموده است. چوب و مصنوعات چوبی به دلیل ایجاد فضای آرام و زیبا از دیرباز تاکنون مورد اقبال و استفاده بشر قرار گرفته است.
در سال های اخیر عوامل جمعیتی، رشد ساختمان سازی و افزایش شهر نشینی، موجب افزایش نیاز به تولید فراورده های چوبی گردیده، در همین راستا گروه صنعتی آرتا در جهت تأمین بخشی از نیازهای جامعه به این نوع محصولات و برای تکمیل زنجیره تولید محصولات سلولزی کارخانه آرتاپان را در سال 1390برای تولید اوراق فشرده MDF,HDF و نئوپان تأسیس نموده است. این کارخانه در شهرک خصوصی صنعتی آرتا که دارای کارخانجات متعددی می باشد احداث گردیده است.

آیا از اینکه این محصول با سبک طراحی محیط مورد نظر شما هماهنگی دارد مطمئن نیستید؟

از همینجا شبیه سازی پارکت را شروع کن