سوالات متداول

چگونه متراژ لازم پارکت لمینت آرتا را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه متراژ پارکت لمینتی که برای فضای مورد نظر خود نیاز دارید لازم است مساحت کل فـضای کـف مورد نظر برای نصب پارکت لمینت را مـحاسبه کـنید. بر اساس متراژ محیط عدد (عرض × طول) را بدست آورید. سپس مساحت قسمت­ های نامرتب را به اتاق اضافه کنید. در انتها به عدد بدست آمده ۱۰ % اضافه کرده و بر اساس عدد نهایی مقدار لازم پارکت، فوم و ورق نایلونی مورد نیاز خود را تهیه کنید. توسط محاسبه­ گر آرتاکلیک به راحتی می­توانید محاسبه آنلاین قیمت و متراژ مورد نیاز پارکت لمینت مورد نیاز خود را بدست آورید.