درخواست نمایندگی

گروه صنعتی آرتا ضمن گسترش سریع ، بطور مداوم در جستجوی فرصت های نوینی برای توسعه می باشد. این شرکت علاوه بر توسعه در تمام بخش ها، مصمم به استفاده از آخرین فناوری ها در تولید و نیز امور سازمانی بوده و به ما این امکان را می دهد تا با نوآوری هایی که در سطح بین المللی انجام می گیرد همگام بوده که این یکی از ضرورتهای تبدیل شدن به یک بازیگر در فضای بین المللی است.

واحد نمایندگان

اطلاعات هویتی

Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 512 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 512 MB.

اطلاعات هویتی

Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 5 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 5 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 5 MB.

برای دریافت نمونه محصول پارکت و ام دی اف چه اقداماتی نماییم؟

می توانید از طریق لینک دریافت نمونه محصول تقاضای خودتان را ثبت تا همکاران بخش فروش با شما در تماس باشند.