سوالات متداول

چگونه پارکت لمینت آرتا را ترمیم کنیم؟

بهترین گزینه برای ترمیم پارکت­های آسیب دیده این است که شما هنگام خرید چند تایل اضافی برای مواقع لزوم خریداری کرده و کنار بگذارید. در این موارد از نصاب ماهری که توسط نماینده فروش به شما معرفی می­شود کمک گرفته و تخته آسیب دیده را با تخته­ های سالمی که کنار گذاشته ­اید جابه­جا کنید. هیچ­گاه شخصاً برای ترمیم پارکت لمینت آسیب دیده و جابجایی آن اقدام نکنید چون ممکن است به شیارهای لبه آسیب بزنید و بقیه تایل­ ها را هم از کاربری خارج کنید.