سوالات متداول

آیا می توان در صورت جابجایی پارکت لمینت را به محل جدید منتقل کرد؟

جابجایی پارکت لمینت­ های آرتاکلیک با قابلیت نصب آسان به روش قفل و کلیک به راحتی قابل جابجایی و حمل بوده و در شرایط نقل مکان می­توانید پارکت لمینت نصب شده را باز نموده و در محل جدید به همان سرعت اولیه نصب نمائید.