سوالات متداول

کدام سایز قرنیز را تهیه کنیم؟

درصورتی که فضای نصب کوچک باشد و یا ارتفاع سقف به اندازه کافی بلند نباشد، بهتر است از قرنیز 9 و 7 cm  استفاده شود و اگر ارتفاع سقف بیش از 3 متر و یا مساحت آن بیشتر از 100 متر باشد، قرنیز با ارتفاع 15 و 12 cm انتخاب مناسبی خواهد بود.

جهت نصب از چسب چوب و نوعی پیچ به نام پیچ TN استفاده می­شود.